سپتامبر 11, 2016

VSD چیست؟

Ventricular Septal Defect (VSD) سوراخ بین بطنی یا VSD چیست؟ VSD به سوراخ یا نقص در دیواره جدا کننده دو بطن اطلاق میشود. VSD به چه […]